Irteerentzako arauak / Actividades extraescolares

Eskolaz kanpoko irteerentzako arauak / Normas para las actividades extraescolares
 Eskola Kontseiluak onartzen dituen Eskolaz kanpoko ekintzetara joatea derrigorrezkoa da. 

Arduradunaren baimenik gabe eskolaz kanpoko ekintza batera joaten ez diren ikasleek, ekintzak irauten duen ordu lektiboak beste ez etortze faltak izango dute. Justifikagiria ekartzekotan, tutoreak eta ekintzaren arduradunak baloratuko dute onartzen duten 

Ekintzaren arduradunak zein ikaslek parte hartzen duen, eta zeinek ez erabakitzeko eskubidea dauka. Klasera ez etortzeak eta portaera txarragatiko amonestazioak, eskolaz kanpoko ekintza batean parte ez hartzeko arrazoia izan daiteke.

Arduradunak eramaten ez dituelako eskolaz kanpoko ekintza batera ez doazen ikasleek, ikastetxera joan behar izango dira arduradunak jarritako ordezko lana egiteko. 

Kasu horretan, eguneroko klase orduen ordez, beste ekintza bat antolatzen denez, Zentruak ezin ditu atenditu ikasleak egun normal izango balitz bezala.
La asistencia a las actividades extraescolares autorizadas por el Consejo escolar es obligatoria. 

L@s alumn@s que no asistan a una actividad extraescolar sin permiso del responsable, tendrán tantas faltas de asistencia como horas de clase dure la actividad. En caso de presentar justificante, el/la tutor/a y el responsable de la extraescolar valorarán si lo aceptan o no.

El responsable de la actividad tiene derecho a decidir qué alumn@s participan y quienes no. Las faltas de asistencia a clase y las amonestaciones por mal comportamiento pueden ser motivo para no participar en una actividad extraescolar.

L@s alumn@s que no asistan a una actividad extraescolar porque el responsable no los lleva, deberán asistir al centro a realizar el trabajo sustitutivo que les ponga el responsable.

Las actividades lectivas habituales son sustituidas por una actividad extraescolar, por lo que el Instituto no puede atender a l@s alumn@s como un día normal.