-2- Ikastetxea / Zerbitzuak


Kokapena / Localización

Idazkaritza / Secretaría

Garraioa 
Transporte

Jantokia / Comedor

Liburutegia / Biblioteca