Elkarbizitza / Convivencia

Proiektuaren helburuak:

  1.-   Zer?  Elkarbizita Behatokia sortu eta Urteko Elkarbizitza Plana burutzea
  2.-  Nola?  Estamentu guztien Konsensua eta Partaidetza Ziurtatuz

Urteko Elkarbizitza Plana :

 •  Bukaeran, plangintza bat eduki behar da.
 • Fase desberdinak : 
  • Sensibilizazioa
  • Diagnostikoa
  • Planifikazioa
  • Jarraipena eta Ebaluazioa
 • Fase guztiak landu behar dira
 

Elkarbizitza Behatokia

 
 • Ez da Disziplina batzordea
 • Kideak: ikasle, irakasle, guraso eta AZP (jantokia, autobusa....)
 • UEPrekin lotura izan behar du.
 • Sortutako dokumentuak Eskola Kontseiluak onartu.
 

Lan-Dinamika:

 
 • Estamentu guztiekin erabil daiteke berdina: 
  •  Bakarkako lana: GOGOETA
  •  Talde txikia:  EZTABAIDA ETA AKORDIOAK
  •  Talde handia:  AZALDU ETA ENTZUN
 • Saioen bukaeran, akta.
 

 Objetivos del Proyecto:

1.   ¿Qué?: Crear el Observatorio de Convivencia y elaborar el Plan de Convivencia Anual del centro
 
2.   ¿Cómo? : Asegurando la participación y el consenso de todos los estamentos
 

Plan de Convivencia Anual :

*  Al final hay que tener una planificación.
*  Distintas fases:  - Sensibilización
                            - Diagnóstico
                            - Planificación
                            - Seguimiento y evaluación
 
*  Hay que trabajar todas las fases
 

Observatorio de Convivencia 


*   No es una Comisión de Convivencia
*   Componentes:  Alumnos, profesores, padres y personal no docente
*   Tiene que estar relacionado con el Plan de Convivencia Anual
*   Los documentos que surjan deberán ser aprobados por el consejo escolar
 
 

Dinámica de Trabajo :
 


*  Todos los estamentos pueden utilizar la misma dinámica:
            -  Trabajo individual: REFLEXIÓN
            -  Grupo pequeño: DEBATE Y ACUERDOS
            -  Gran grupo: EXPLICAR Y ESCUCHAR
            -  Evaluación