Testugintza

 
 
Testugintza Site; irakasleon barne-koordinazioa bideratzeko. Pasahitza eskatuko du. 

 

TESTUGINTZA, an attempt to improve students' written skills. 

  

             

1 Ekintzaren helburuak: 

  

  

Egitasmoaren helburua oso zehatza da: 

  

Ikasleen idazte-trebeziak bultzatzea, eustea, hobetzea, ikastetxe honetan ikasle-irakasleek erabiltzen dituzten hizkuntza guztiak kontuan hartuz: 
 

Euskara 

Ingelesa 

Gaztelania 

Frantsesa 

  

Testu kritiko eta argumentatiboetara bideratuta dago proiektua, horiexek eskatzen baitira Unibertsitateko Hautaprobetan ikasgai gehienetan, eta ikasleen heldutasunak hausnarketarako beta handiagoa eskeintzen duelako.     

 
Jeneralean, testugintza “klasikoa”ren ibilbidea Hizkuntza Mintegien eskuetan geratu izan da, batez ere. Egitasmo hau, ordea, ez da soilik Hizkuntza Irakasleentzat: hizkuntza ez baita bakar-bakarrik “gramatika” edota “literatura”; aitzitik, trebetasunak ere lantzea beharrezkoa dugu. Eta aldi berean, hizkuntza-trebetasun horiek lantzea hizkuntza-arloko irakaslearen ardura izateaz gain, beste arloetako irakasleon  ardura da ere: Matematika, Natur Zientziak, Gizartea... 

  

Esate baterako, Biologiako irakasleak proposa liezaieke ikasleei giza-burmuinari buruzko testu bat idaztea, Gizartekoak –adibidez–  foruei buruzkoa, edo dena delakoa. 

  

 

 

2.- Lan-plana: 

  

Metodologiaren eta antolakuntzaren  aldetik hauek dira hari nagusiak: 

  

Ikasleak astero (edo, gehienez jota, bi astetik behin) testu bat idatzi beharko luke. 

 
Astero Mintegi edo Sail diferente bat arduratuko litzateke testu hori  agintzen, jasotzen, zuzentzen, eta komentatzen.  

  

Irakasle guztiek irizpide antzekoak jarraituko lituzkete lana agintzeko orduan eta, garrantzizkoena dena, zuzentzeko orduan. 

 
Noizik behin, idatzitakoa ahoz azaldu beharko litzateke: ahozko trebetasunak ere landu behar baitira. 

  

Aurreko lau hari horiei jarraituz, ikaslea konturatuko litzateke irakasle guztien lana dela, eta hizkuntzaren kontuak ikasgai guztietan duela berebiziko garrantzia. Gainera, konturatuko litzateke irakasle guztiek koordinatutako egitasmo baten barrenean ariko litzatekeela. 
 
Antolakuntza aldetik, Google Apps for Educational Institutions plataforma informatikoaz baliatuko gara site pribatu batean proiektuaren gorabehera guztiak gordetzeko eta partaideen arteko koordinazioa gauzatzeko . Site publiko batean, berriz, ikasleei plazaratuko diegu informazio, aholku, dokumentazio osagarria eta abarreko guztiak.

  

3.- Ekintzarekin zerikusia duten ikasleak eta irakasleak. 

  

Arestian aipatu dugunez, Batxilergoko ikasle guztientzat bideratuta dago proiektua. 

  

Irakasleen aldetik, 18 irakasle Batxilergoan prest daude ekimenean parte hartzeko.

 

 

 Sitio Testugintza; para coordinar el proyecto. Acceso para profesores del proyecto (pedirá contraseña).

 

 

 

Abstract en castellano del proyecto presentado, que se encuentra recogido íntegramente en la columna de la izquierda.

 
En la etapa de Bachillerato, los estudiantes se encuentran en multitud de ocasiones ante la necesidad de redactar textos argumentativos o críticos, capacidad que se desarrolla plenamente en la adolescencia. Estos textos se requieren en muchas de las asignaturas del exámen de Selectividad (Lengua, Euskera, Filosofía, Inglés, Historia, ...), así como en los exámenes de EGA, Escuela de Idiomas, First Certificate, ...
 
La capacidad de estructurar y redactar eficientemente estos textos se ha venido trabajando tradicionalmente en las asignaturas estrictamente lingüísticas, y a menudo de un modo independiente en cada una de ellas.
 
El objetivo de este proyecto es aplicar el tratamiento integrado de las lenguas a la redacción de textos críticos fomentando la transferencia entre ellas. Además, el resto de las asignaturas se ven también involucradas, de modo que los alumnos perciban las técnicas y normas de redacción no como "manías" de tal o cual profesor/a, sino como normas y convenciones de aplicación general para toda situación que requiera la redacción de textos argumentativos.
 
En cuanto a la  metodología, los alumnos redactarán un texto semanal, que será  requerido, corregido y comentado por un profesor/a diferente en cada ocasión, de modo rotatorio. Los profesores coordinarán entre sí los criterios de corrección, aspectos a mejorar, etc.
 
El proyecto se presenta en Bachillerato de forma oficial como acción de innovación, pero estamos trabajando en una adaptación del mismo al primer Ciclo de la ESO.
 
Comments