Aldizka

  
“ALDIZKA” EGITASMOA
 
 
“Aldizka” izeneko egitasmoa jarri dugu abian, aldizkari dibulgatiboen bidez irakurzaletasuna pizteko asmoarekin. Aldizkari interesgarri eta atsegin batzuk utziko ditugu ikasleen esku, ezagutzaren arlo desberdinetakoak.

 

Aldizkariak  Liburutegian izango dira eskuragarri.

 

Halaber, etxera eramateko aukera dago, egun bateko mailegua egiten baitugu.

 

LEHIAKETA eta SARIAK

 

Aldizkarien irakurketa eragiteko asmoz, lehiaketa sartu dugu egitasmoan. Lehiaketaren xehetasunak hauexek dira:

 

  • Galdera batzuk erantzun behar dira, formulario digital batez baliatuz. Formularioa Institutuaren webean egongo da zintzilik. Erantzun guztiak aldizkarietan aurkituko dira. Beharrezko balitz, laguntza emango litzateke bilaketa errazteko.

 

  • EZ da akats ortografikorik onartuko. 

 

  • Galderak asmatzen dituztenen artean zotz egingo da sariduna nor den erabakitzeko.

 

  • Partaideak banakakoak, bikotekoak eta hirukotekoak izan ahal dira. Irabazlea banakako bada 25 euro inguru  balio duen saria izango du. Bikotekoa edo hirukotekoa bada, 30 euro balioduna izango du, partaideen artean banatuz. Bikote eta hirukote bakoitzari izena jarri behar zaio,  izena zein den eta partaideak nortzuk diren aldez aurretik jakinaraziz.
 
  • Lehiaketa batzuk izango dira kurtsoan zehar.
 
 
PROYECTO  “ALDIZKA”
 
 
 Hemos puesto en marcha el proyecto “Aldizka”, con el objetivo de aumentar la afición a la lectura utilizando  interesantes y atractivas revistas pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento.  

Las revistas estarán disponibles en la Biblioteca.

 

Así mismo, se harán préstamos de un día para dar la opción de llevar alguna revista a casa.

 

CONCURSO y PREMIOS

 

Con el objetivo de estimular la lectura de las revistas, hemos incluido una serie de  concursos en el proyecto, cuyos pormenores detallamos:

 
  • Se responderá a un conjunto de preguntas, sirviéndose de un formulario digital que estará colgado en la web del Instituto. Todas las respuestas estarán en las revistas y, si fuera necesario, se proporcionará alguna ayuda para facilitar la búsqueda.
 
  • NO se aceptarán errores ortográficos.
 
  • Los ganadores de los premios se decidirán por sorteo entre quienes hayan respondido correctamente a todas las preguntas.
 
  • El alumnado podrá participar individualmente o formando parejas o tríos. Si el ganador es individual, el premio será equivalente a 25 euros. Si es una pareja o un trío, se repartirá un premio de 30 euros. Cada pareja y trío participante debe elegir un nombre con el cual participar; dicho nombre, así como el nombre de sus integrantes tendrán que ser comunicados previamente.
  • El concurso se celebrará varias veces durante el curso.  
Comments